Poděkování

Pétanque klub SLOPE Brno děkuje Statutárnímu městu Brnu, Městské části Brno - Slatina, že dne 10. 12. 2017 poskytl finanční podporu ve výši 10. 000,- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů v roce 2017. Tato částka byla v plné výši vyčerpána.