Poděkování

Pétanque klub SLOPE Brno děkuje Statutárnímu městu Brnu, Městské části Brno - Slatina, že dne 27. 07. 2018 poskytl finanční podporu ve výši 15. 000,- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů v roce 2018. Tato částka byla v plné výši vyčerpána.