Poděkování

Pétanque klub SLOPE Brno děkuje Statutárnímu městu Brnu, Městské části Brno - Slatina, že dne 20. 05. 2016 poskytl finanční podporu ve výši 13. 000,- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů v roce 2016. Tato částka byla v plné výši vyčerpána.